เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณธนบุรีใต้


ข่าวแนะนำ

ข่าวล่าสุด

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.90 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.60 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.86 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.64 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.73 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.77 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.60 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.90 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 2.01 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.49 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.85 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.65 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 5.00 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนควรติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของกรุงเทพมหานครในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด และควรมีแผนเตรียมการหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม เช่น แผนการเก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูง การแยกระบบไฟฟ้า ในบ้านเรือนซึ่งเป็นจุดต่ำน้ำอาจท่วมขัง การจัดเตรียมไฟฉาย เป็นต้น

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.66 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 0.84 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.00 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 0.00 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.42 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.08 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.18 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.32 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 6.00 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.17 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.33 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 0.95 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.55 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 0.00 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.07 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.43 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 0.85 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.65 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 0.50 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.19 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.31 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.01 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.49 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 3.0 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.27 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.23 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.10 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.40 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 0.00 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำ คลองดาวคะนองสูง 1.41 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.09 เมตร และอีกจุดคือบริเวณประตูระบายน้ำคลองแจงร้อนสูง 1.19 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ต่ำกว่าสันเขื่อน 1.31 เมตร มีการระบายน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ จากสำนักการระบายน้ำ ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่าปริมาณน้ำฝนเป็น 0.00 มิลลิเมตร และในส่วนของปริมาณน้ำในคูคลองของพื้นที่เขตก็ยังเป็นปกติอยู่ ถ้าประเมินจากผลการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่เขตทุ่งครุยังอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

ดาวน์โหลด ข่าวสำนักงานเขตทุ่งครุ

ข่าวย้อนหลัง : เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน

ข่าวย้อนหลัง : เขตทุ่งครุ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เขตทุ่งครุ

ศูนย์พักพิงที่เปิดให้บริการขณะนี้
- ศูนย์พักพิงวิทยาลัยพานิชยการเชตุพน
 โทร. 02-427-3399

เขตราษฏร์บูรณะ

ศูนย์พักพิงที่เปิดให้บริการขณะนี้
- ศูนย์พักพิงวิทยาลัยพานิชยการเชตุพน
 โทร. 02-427-3399

เครือข่ายสังคมออนไลน์

telephone number
FAQs
flood radio
ant fight flood
mod-a-sa

หมวดข่าว

เกร็ดความรู้

ประกาศของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม มจธ.

 • ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เขตทุ่งครุ และราษฏร์บูรณะ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้าพักในศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม มจธ. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-470-9999 (ห้าคู่สาย)
 • ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้าพักในศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม มจธ. บางขุนเทียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-470-7333, 02-470-7399

ติดต่อสอบถาม สถานการณ์น้ำท่วม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบถามสถานการณ์น้ำท่วมใน มจธ. และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  • มจธ. บางมด 02-470-9999
  • มจธ. บางขุนเทียน 02-470-7333
  และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้ที่
 • สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ 02-426-0108-9
 • สถานีตำรวจนครบาลราษฏร์บูรณะ 02-428-3994, 02-427-7193
 • สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล 02-452-3861-4
 • สำนักงานเขตทุ่งครุ 02-464-4385
 • สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ 02-428-4747, 02-428-4884

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือภายนอก

 • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) รับแจ้ง 24 ชั่วโมง โทร. 1111 กด 5
 • ขอความช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วม (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-248-5115
 • สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โทร. 1784
 • บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ศูนย์นเรนทร โทร. 1669

การเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริเวณธนบุรีใต้ (คลองสาน, จอมทอง, ทุ่งครุ, ธนบุรี, บางขุนเทียน, บางแค, บางบอน และราษฎร์บูรณะ)